Wie maakt het mogelijk…? Deze keer: Stichting De Weille Ogier

In de serie “Wie maakt het mogelijk…?” spreken we de mensen achter de fondsen, bedrijven en instellingen die het Prinses Christina Concours ondersteunen in de missie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met muziek. Waar houden zij zich mee bezig en wat zijn hun drijfveren om het PCC te ondersteunen? Deze keer aan het woord: Lex de Weille van Stichting De Weille Ogier over hun steun aan de Classic Express en De Muziekwedstrijd.

‘Stichting de Weille Ogier werd opgericht door Klaas de Weille en Thea Ogier. Zij hadden geen kinderen, maar waren er wel dol op. En natuurlijk op muziek! Om deze redenen wilden ze graag iets betekenen op het gebied van (muzikale) ontwikkeling en stimulering van kinderen. De stichting werd door Jan de Weille verder vormgegeven en wordt op dit moment geleid door nazaten Lex de Weille, Karin de Weille en Stieneke Stomps, die vele contacten in de muziekwereld heeft. De stichting heeft als doel het stimuleren van (klassieke) muziek met name gericht op jonge mensen, en draagt daarnaast familiestamboomonderzoek een warm hart toe.’

‘Stichting de Weille Ogier vindt het belangrijk om goede doelen en initiatieven te ondersteunen die een maatschappelijke insteek hebben. Er is daarom altijd dialoog over de manier waarop een organisatie die financiering aanvraagt, werkt aan het bekostigen van hun doelen. Een goed commercieel plan of een goede mix daarvan is iets waar ik op let. Bij het Prinses Christina Concours hebben we ervoor gekozen om de Classic Express (de rijdende concertzaal die op bezoek gaat bij basisschoolleerlingen) en de online Muziekwedstrijd voor jonge kinderen van 4 t/m 12 jaar te ondersteunen, en in mindere mate de concoursen. Muziekeducatie in Nederland heeft het op dit moment zwaar. Hierdoor komen bepaalde groepen kinderen niet of veel minder in aanraking met muziek. Om die reden vinden we de activiteiten van het Prinses Christina Concours erg belangrijk. Zo dragen we als stichting (mede) bij aan een sterkere onderlaag en komen die kinderen en jongeren die anders niet bereikt zouden worden in beeld.’

‘Recentelijk traden de talenten van het Prinses Christina Concours op in het Prinses Maxima Centrum voor ernstig zieke kinderen. Dit is een goed voorbeeld van hoe het Prinses Christina Concours samenwerkt op het gebied van muziek, maatschappij en ondernemen. Het ‘normale’ podium is namelijk niet de enige plek waar muziek tot zijn recht komt. Maatschappelijke kwesties worden aan de kaak gesteld, muzikanten verbreden hun horizon en muziek is de verbindende factor.’

‘De online concoursen in de coronaperiode waren een goed voorbeeld van hoe adaptief je als organisatie kunt zijn. Petje af voor hoe het PCC snel op de veranderende omstandigheden heeft ingespeeld en de concoursen toegankelijk heeft kunnen houden. Zoveel veranderingen in korte tijd kunnen voor een organisatie namelijk een enorme uitdaging zijn. De online aanpak heeft het voor zowel de deelnemers als het publiek laagdrempeliger gemaakt om iets van de concoursen mee te krijgen.’

‘Aanpassingsvermogen (van partners), een goede aanpak uitzetten om meer middelen te creëren; allemaal bedoeld om mensen met muzikaal talent er hun boterham mee te laten verdienen. Dit betekent niet dat kunstenaars alleen aanbod moeten creëren dat aansluit op de markt, maar wel dat je makers kunt stimuleren en motiveren om hun werk zó te verpakken dat het ook voor het publiek interessant is – op een manier waarbij de identiteit van de kunstenaar uiteraard behouden blijft.

‘De sponsordiners en evenementen die het Prinses Christina Concours in het verleden weleens organiseerde, mogen wat mij betreft terugkomen. De veelzijdigheid van de activiteiten van de organisatie komt daarin goed naar voren. Potentiële begunstigers komen zo op een laagdrempelige manier met de wereld van het Prinses Christina Concours in aanraking, waardoor je binding creëert en mogelijk toekomstige begunstigers ontmoet. Het vergroten van de ‘incrowd’, het potentiële publiek voor de organisatie, is essentieel voor het draagvlak van de activiteiten. Daarom is de Classic Express ook zo’n fantastisch middel. Je kunt er vele mensen mee bereiken en er je naamsbekendheid mee vergroten.’