Steun ons in onze missie

Doneer Jong talent begeleiden, kinderen in aanraking brengen met muziek en een breed publiek warm maken voor jazz en klassieke muziek: het Prinses Christina Concours draagt op vele manieren bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. U kunt hieraan bijdragen door een donatie te doen.

Word Vriend Veel musici beginnen op jonge leeftijd. Zij ontdekken hun talent, hun passie en het plezier van samen muziek maken. U kunt deze kinderen en jongeren ondersteunen in hun muzikale reis, door Vriend te worden van het Prinses Christina Concours. Dit kan al vanaf €30,- per jaar.

Nalaten Wat geeft u door aan een volgende generatie? Als liefhebber van klassieke muziek en/of jazz kunt u er met een nalatenschap voor zorgen dat kinderen kennismaken met muziek en dat muzikaal talent gestimuleerd wordt.

Zakelijk Door samen te werken met ons laat u zien hoe belangrijk het is om te investeren in onze jeugd en in muziek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kennis kunnen maken met muziek en hun muzikale talenten kunnen ontwikkelen. Goed voor de jongste generatie van muziekbeoefenaars. Maar ook goed voor uw bedrijf of organisatie.

Begunstigers Het Prinses Christina Concours wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Vele andere fondsen, bedrijven, overheden en organisaties steunen ook. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Dankzij hen kunnen we investeren in de muzikale talentontwikkeling van kinderen en jongeren.