Code Kinderbelang

Code Kinderbelang voor het Prinses Christina Concours
Het Prinses Christina Concours vindt het erg belangrijk dat deelnemers aan de projecten en concerten zich in een veilige en plezierige omgeving kunnen begeven en ontwikkelen. Om die veiligheid en dat plezier te borgen, hebben we in 2022 de Code Kinderbelang opgeschreven.

Met deze code biedt het PCC voor deelnemers, ouders/verzorgers, betrokken professionals én natuurlijk de medewerkers van het Prinses Christina Concours duidelijke richtlijnen over hoe sociale veiligheid wordt gewaarborgd. Ook staat beschreven wat precies wordt verstaan onder die sociale veiligheid. De code biedt tevens helderheid hoe de organisatie omgaat met (vermoedens van) inbreuk op die sociale veiligheid en waar de verantwoordelijkheid voor het PCC als organisatie begint en eindigt.

Code Kinderbelang PCC December 2023 .pdf

Voor deelnemers
Mocht je tijdens deelname aan de activiteiten van het PCC te maken krijgen met vervelende situaties, neem dan contact op met een van de volgende vertrouwenscontactpersonen: 

Anna Hiemstra: anna.hiemstra@christinaconcours.nl
Kirsten Jeurissen
:
kirsten.jeurissen@christinaconcours.nl
Tinka Regter: tinka.regter@christinaconcours.nl
Wouter van Steenbrugge: wouter.vansteenbrugge@christinaconcours.nl

De vertrouwenscontactpersonen luisteren allereerst naar jouw verhaal en vertellen je hoe er opvolging kan worden gegeven aan jouw melding. Als je je om wat voor reden dan ook niet comfortabel voelt om een vertrouwenscontactpersoon van het PCC te benaderen, is er ook een mogelijkheid om je te melden bij Mores.online. Daar word je te woord gestaan door professionele externe vertrouwenspersonen die getraind zijn in specifieke opvolging van jouw melding.

Voor algemene vragen over de Code Kinderbelang kun je terecht bij bovenstaande vertrouwenscontactpersonen of bij de directeur van het Prinses Christina Concours: alexander.buskermolen@christinaconcours.nl.