Wat we doen

Bij het Prinses Christina Concours geloven we in de kracht van muziek. We stimuleren kinderen en jongeren in hun muzikale ontwikkeling. Ruim 55 jaar geleden organiseerde Ruud van der Meer voor het eerst een concours vanuit een gymzaal van het Haagse Edith Stein College. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor muziekeducatie en talentontwikkeling. Telkens zijn we op zoek naar de beste verbinding tussen muziek en kinderen of jongeren.

Video: Over het Prinses Christina Concours

Onze drie concoursen; het Klassiek Concours, het Jazz Concours en het Compositie Concours, zijn belangrijk voor onze doelen. We ontmoeten er deelnemers en latere prijswinnaars. De deelnemers treden op voor publiek en jury, krijgen er feedback op hun spel en maken kans op prijzen die een boost geven aan hun muzikale ontwikkeling. De deelnemers komen samen en door die ontmoetingen ontstaan nieuwe vriendschappen en samenwerkingen.

Onze prijswinnaars begeleiden we in de PCC Academy, een initiatief dat we in 2020 in het leven riepen. Met workshops en leermomenten geven we hen de kans om via de Academy de weg naar het podium te (blijven) vinden. Sinds 2015 bereiken we met De Muziekwedstrijd de jongste generatie. Kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen deelnemen door een video in te sturen via De Muziekwedstrijd-app. In drie leeftijdscategorieën kunnen de kinderen muzikale prijzen winnen. De Muziekwedstrijd is een mooi platform om de jongste generatie met muziek in aanraking te brengen. In de Classic Express brengen we onze prijswinnaars en jonge kinderen samen. In deze rijdende concertzaal treden prijswinnaars van het concours op voor basisschoolleerlingen. Al meer dan 100.000 kinderen hebben in de Classic Express kennis gemaakt met de muzikale genres waar wij ons voor inzetten. Het is een uniek en laagdrempelig middel om kinderen te enthousiasmeren en warm te maken voor muziek.

Om kinderen en jongeren ook in de toekomst te kunnen blijven stimuleren in hun muzikale ontwikkeling zijn we altijd op zoek naar nieuwe sponsoren, fondsen en vrienden die het Prinses Christina Concours financieel willen ondersteunen.

Word daarom vriend of informeer naar de sponsormogelijkheden.