Privacy policy

Het Prinses Christina Concours (PCC) verwerkt persoonsgegevens via de website en vindt het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Daarom verwerkt en beveiligd het PCC je persoonsgegevens zorgvuldig.

Het Prinses Christina Concours voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Dat betekent onder andere dat:

  • We duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
  • We onze verzameling persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • We eerst toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
  • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen.
  • We jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring is uiteengezet hoe om wordt gegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2023.

Verzamelde persoonsgegevens 

Het Prinses Christina Concours heeft persoonsgegevens nodig om de dienstverlening te waarborgen. Het Prinses Christina Concours verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Deelname aan onze activiteiten, waaronder de concoursen, de concerten (o.a. in de Classic Express), De Muziekwedstrijd, deelnemers- en publiekswerving.
  • Het verzenden van nieuwsbrieven.
  • Het doen van marktonderzoek voor de verbetering van onze activiteiten.
  • Het nemen van maatregelen om onze activiteiten te verbeteren en het verstrekken van informatie.

Beveiliging

Op pagina’s waar je gegevens invult op onze website maken we gebruik van een beveiligde verbinding met versleuteling. Alle door ons aangeboden betaalmethodes zijn op dezelfde manier beveiligd.

Websitebezoek 

Wanneer je onze website bezoekt, ontvangen we gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies. We gebruiken deze om meer inzicht te krijgen in onze relaties, onze website en (het effect van) onze activiteiten. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, zodat we de werking van de website kunnen analyseren. We gebruiken die gegevens om onze website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken mee samen te stellen en om de populariteit van verschillende onderdelen op onze website te meten.

Cookies 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, ook door derden die via ons zijn ingeschakeld.

Social media deelmogelijkheid 

Onze site toont buttons en widgets van sociale netwerken, waaronder Twitter, Youtube, Facebook en Instagram. Zo kun je eenvoudig informatie over ons delen op social media. De knoppen zijn stukjes code van de betreffende social media zelf en maken gebruik van een cookie. De cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op je social media-account hoeft in te loggen als je iets wilt delen. De cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek op onze site bent ingelogd op bijvoorbeeld Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Bewaartermijnen en inzage 

We bewaren je gegevens in ons systeem zodat we contact met je kunnen blijven onderhouden. Gegevens die we niet meer nodig hebben, verwijderen we. Je hebt het recht om de gegevens te bekijken die we van je hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen via info@christinaconcours.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je je pasfoto en Burgerservicenummer zwart maken.

Verstrekking aan derden 

We verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen 

Laat het ons horen als je vragen en/of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring. Je kunt ons bereiken via info@christinaconcours.nl.