Onze begunstigers

Het Prinses Christina Concours wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vele andere fondsen, bedrijven, overheden en organisaties steunen ook. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Dankzij hen kunnen we investeren in de muzikale talentontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Hoofdbegunstigers

Begunstigers