Wie maakt het mogelijk? Deze keer: het Pan Fonds

In de serie “Wie maakt het mogelijk…?” spreken we de mensen achter de fondsen, bedrijven en instellingen die ons ondersteunen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een podium te geven en hen in aanraking te brengen met muziek. Waar houden zij zich mee bezig, wat zijn hun drijfveren en waarom steunen zij het Prinses Christina Concours? Deze week vertelt oprichter mevrouw Zijderveldt over het Pan Fonds.  

Het Pan Fonds van de “Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours” is in 2013 opgericht en heeft tot doel lichamelijk gehandicapte jongeren (tot 25 jaar) te inspireren om naar klassieke muziek te luisteren en te motiveren zelf een, zo nodig aangepast, instrument te bespelen. Pan is een mythologische figuur die zelf een handicap heeft (2 bokkenpoten) en een fluit bespeelt.  

“Voor het Pan Fonds is vooral de Classic Express – de unieke rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours – het instrument om een brug te slaan tussen gehandicapte kinderen en muziek. De Classic Express bezoekt o.a. scholen en instellingen voor kinderen met een handicap en is toegankelijk voor rolstoelen gemaakt. Het beschikt inmiddels over o.a. een “magic flute”(waarop je moet blazen en met je hoofd heen en weer gaan zodat er muziek uitkomt) en andere aangepaste muziekinstrumenten waarmee ook jongeren met een zware lichamelijke beperking zelf muziek kunnen maken, samen met anderen. Enkele prijswinnaars van het PCC worden speciaal opgeleid om in de Classic Express met aangepaste instrumenten om te gaan. Daarnaast staan bezoeken aan concertzalen op het programma zodat ook deze jongeren, samen met anderen, van muziek kunnen genieten. Klassieke muziek kan zoveel inspiratie geven, maar ook troost en plezier, zeker als je zelf kunt spelen. Je ziet ze gewoon stralen!  Het zijn kinderen die door hun handicap vaak achterop zijn geraakt in het leerproces en daardoor wat geïsoleerd zijn geraakt. Het Pan Fonds beoogt deze kinderen, die vaak alleen les hebben, samen te brengen en ze een bijzondere ervaring te geven, die ze ook meteen kunnen delen. Daarom ondersteunt het Pan Fonds ook eventuele aanpassingen aan instrumenten. 

Het Pan Fonds werd bij het Prinses Christina Concours opgericht vanwege de vele jaren ervaring van de organisatie met het interesseren van jongeren voor (klassieke) muziek. Een groot succes want het leidde tot de oprichting van een 2e Pan Fonds bij het Amsterdamse Koninklijk Concertgebouw. Daar is het voornaamste doel om gehandicapte jongeren makkelijker toegang te bieden tot de concerten van het KCO, in het bijzonder de familie-en schoolconcerten. Een concert bezoeken kan voor iemand met een lichamelijke beperking een logistiek complexe aangelegenheid zijn, zeker voor jongeren. Ook vraagt zo een bezoek vaak om extra voorbereiding, met onder meer speciaal ontwikkelde lespakketten voor bijvoorbeeld blinde bezoekers. Daarnaast worden ook concerten met kamermuziek georganiseerd op locaties die toegankelijk zijn voor gehandicapte jongeren. Zo vullen het PCC-Pan Fonds en het KCO-Pan Fonds elkaar goed aan.   

Omdat Zürich onze thuisbasis is hebben wij ons ingezet om de Classic Express voor 2 weken naar Zwitserland te halen om ook Zwitserse schoolkinderen kennis te laten maken met klassieke muziek en ze te laten inspireren door jong talent uit Nederland. Wij zien dit als een mooie gelegenheid om de culturele banden tussen Nederland en Zwitserland te versterken en uit te bouwen. In de Zwitserse pers en zelfs op de televisie werd veel aandacht aan het bezoek van de Classic Express besteed. Beide bezoeken waren zeer succesvol en zijn zeker voor herhaling vatbaar. De culturele banden tussen Nederland en Zwitserland worden nog verder versterkt door de mooie en lange traditie dat 3 à 4 prijswinnaars van het PCC jaarlijks naar Zwitserland komen om een concert te geven voor ca. 300 gasten. Dat is altijd een groot succes en geeft deze prijswinnaars internationale podiumervaring, dat is mooi voor hun curriculum vitae. Bovendien leren zij gedurende de dagen dat zij hier zijn, Zwitserland een beetje beter kennen, wat ook een leuke ervaring is. Een echte win-win situatie. Ook dit jaar zal in de herfst weer een concert in Zürich plaatsvinden.”