Wie maakt het mogelijk…? Deze keer: Prins Bernhard Cultuurfonds

In de serie “Wie maakt het mogelijk…?” spreekt het Prinses Christina Concours de mensen achter de fondsen, bedrijven en instellingen die het PCC ondersteunt om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met muziek en hen een podium te geven. Waar houden deze organisaties zich mee bezig, wat zijn hun drijfveren en waarom steunen zij het Prinses Christina Concours? Deze keer aan het woord: Ellen Overweel, adviseur bestedingen muziek bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

‘Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de oudste particuliere fondsen van Nederland. Het werd in 1940 in de Tweede Wereldoorlog opgericht als het Spitfire Fund om de geallieerden te steunen en Nederland te helpen bevrijden. Prins Bernhard werd regent van het Spitfire Fund en later kreeg het fonds zijn naam. Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk bureau met twaalf afdelingen in de provincies en heeft zichzelf als doel gesteld om zeer uiteenlopende initiatieven op het gebied van cultuur en natuur te ondersteunen. Met de hulp van eigen bijdragen (van bijvoorbeeld de Vriendenloterij), donateurs en schenkingen van particulieren door middel van fondsen op naam ondersteunt het Cultuurfonds meer dan 3500 projecten per jaar. Daarmee is het een van de grootste private fondsen van ons land.’

Ellen vertelt over financiering in Nederland, op welke manier het Cultuurfonds verschillende projecten ondersteunt en over hun steun aan het Prinses Christina Concours:

‘Het mooie in Nederland is dat er publieke en private fondsen zijn. Ze hebben specifieke redenen om projecten of initiatieven wel of niet te ondersteunen. De publieke en private fondsen kennen elkaar heel goed en weten hoe ze elkaar moeten aanvullen. Het Cultuurfonds vindt dat de wereld beter af is met cultuur, omdat cultuur verbindt en het een belangrijke rol in de samenleving vervult. In het geval van het Prinses Christina Concours weten wij dat er veel verschillende projecten onder één paraplu ontplooid worden. Wij denken daar een belangrijke rol in te kunnen spelen en zijn daarom betrokken bij de concoursen en overige initiatieven van jullie organisatie. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld het Prinses Christina Klassiek Concours. Dat is mede mogelijk door de Cultuurfondsen op Naam die aan ons zijn geschonken. Zoals het De Graaf-Drijvers Fonds in het noorden van Nederland. De Cultuurfondsen op Naam hebben elk een eigen doelstelling binnen het werkterrein van het Cultuurfonds. We zijn ongelooflijk blij met deze schenkingen. Bij het landelijk bureau kijken we dan naar welke projecten de schenkingen van deze fondsen gaan. We houden de schenkers goed op de hoogte van wat er gerealiseerd kan worden met hun schenking(en). De fondsen op naam zijn niet de enige schenkers. Mensen komen op verschillende manieren bij ons terecht. Als je het Cultuurfonds kent en ons werk belangrijk vindt kun je donateur worden. Sommige mensen komen via een notaris in aanraking met het Cultuurfonds als ze hun testament opmaken. Bij grote schenkingen gaan we goed in gesprek. Wat zijn de verwachtingen en de wensen? Als het over muziek gaat ben ik er vaak bij betrokken. Naarmate wij meer financiering krijgen via de fondsen op naam kunnen wij meer betekenen voor een sector. Het is eigenlijk een vicieuze cirkel; als wij het goed doen, dan levert dat meer op en kunnen we meerdere mensen blij maken. Eigenlijk zijn we bijna een soort makelaar, een match maker. Daarom is het zo fijn om te berichten aan schenkers over wat er gebeurt met hun schenking. Achter elk fonds op naam zit wel een verhaal.’

‘Het Pauline Fonds richt zich bijvoorbeeld op steun voor cultuur-, muziek- en natuureducatie. Zij zijn onderdeel van onze steun aan jullie Classic Express. Dat is trouwens nog een mooi verhaal. De toenmalige directeur van het PCC, Jochem van Eeghen, kwam heel enthousiast ons op het kantoor langs met een mini-Classic Express. Het was een soort plastic maquette en voor ons de eerste kennismaking met het PCC. Hij zette het model pontificaal op de tafel en riep: ‘Dit is hoe ‘ie eruit gaat zien!’ Daarna raakten we in gesprek en hebben we een fijne bijdrage kunnen leveren. We hopen dat die bus tot in de eeuwigheid blijft rijden. Het is een mooi initiatief omdat het kinderen op een hele bijzondere manier in aanraking brengt met cultuur en muziek. Aan de andere kant is er het talentontwikkeling-aspect dat voor ons belangrijk is, omdat de prijswinnaars voor de kinderen optreden. Dat willen we graag ondersteunen.’

‘Het werk van het PCC is belangrijk, omdat het onderdeel is van een lange ketting van talentontwikkeling en educatie. Veel van de talenten van de concoursen gaan bijvoorbeeld aan een conservatorium studeren. Tijdens hun studie kunnen studenten niet bij ons terecht, omdat ze bijvoorbeeld een beurs hebben. Daarvóór echter wel. Het PCC staat met zijn activiteiten aan het begin van die schakel en via het PCC kunnen wij bijdragen. Na hun studie bieden wíj weer verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld als talenten financiering zoeken voor een project of een masterclass of masterstudie in het buitenland. Het is een hele keten van talentontwikkeling en jullie zijn daar in de basis heel belangrijk in. Datzelfde geldt voor De Muziekwedstrijd, waarbij het PCC jonge kinderen in aanraking brengt met muziek. Over het algemeen geldt: Blijf samenwerken en zoek de verbinding met andere organisaties die zich ook bezighouden met muziek, maar wel anders zijn. Zoals Méér Muziek in de Klas en het Leerorkest, om elkaar te helpen en tot grotere hoogte te brengen. We denken ook dat er blijvend geëxperimenteerd zou moeten worden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale ontwikkeling. Daar is nu ook het speciale aanvraagloket Digital voor bij het cultuurfonds. Dit is specifiek opgezet voor andere manieren van het aanbieden van kunstervaringen. Het is daarnaast goed om mensen te bereiken die niet meer bij een concertzaal kunnen komen, maar wel veel belangstelling hebben.’

‘Of ik bij de Nationale Finale van het Klassiek Concours uitgenodigd wil worden? Ja, natuurlijk! Ik ben van huis uit musicoloog, dus ik hou enorm van muziek en ik kom graag langs bij de finale. Ook voor het Jazz Concours in november ga ik kijken of ik erbij kan zijn!’

Foto: MajankaFotografie