Wie maakt het mogelijk? Deze keer: Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

Foto: Donna van Leeuwen, Klassiek Concours 2020

In de serie “Wie maakt het mogelijk…?” spreken we de mensen achter de fondsen, bedrijven en instellingen die ons ondersteunen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een podium te geven en hen in aanraking te brengen met muziek. Waar houden zij zich mee bezig, wat zijn hun drijfveren en waarom steunen zij het Prinses Christina Concours? Deze keer vertelt Leo Rijkaart (Docent Muziek en Dirigent) van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst over hun bijdrage aan de prijzen van verschillende van onze concoursen.  

‘De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst is een oude organisatie, opgericht in 1829. Maatschappij was toen een woord dat werd gebruikt om een instelling aan te duiden die zich met een bepaald thema bezighoudt. De MBT werd opgericht om muziek in de volle breedte in Nederland te ondersteunen en om nieuwe initiatieven te ontplooien. In die tijd ging de burgerbevolking zich steeds meer bezighouden met het beoefenen van muziek, het bezoeken van concerten en er werden orkesten voor ‘gewone mensen’ (de burgerij) opgericht. Voor die tijd waren die zaken alleen voorbehouden aan adel of rijke mensen. Er kwamen allerlei plaatselijke afdelingen van de MBT, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. De orkesten, die ook onder de MBT-naam opgericht werden, zijn inmiddels zelfstandig geworden. De stichting staat aan de wieg van het muziekonderwijs in Nederland. De Nederlandse conservatoria zijn bijvoorbeeld begonnen als muzieklyceum en daarbij was de MBT betrokken als initiator. Onze stichting heeft daarnaast een maatschappelijke en wetenschappelijke interesse. Zo is de toonkunstcollectie, een verzameling handschriftdrukken van onder andere de componist Sweelinck en verschillende manuscripten tot 1850, ondergebracht bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De collectie is vrij te bezoeken’.  

‘De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst heeft van een aantal fondsen op naam het beheer in handen. Vaak hadden degenen die zo’n fonds op naam oprichtten een aantal eisen. Het komt veel voor dat de fondsen jong talent een kans willen geven hun talent te ontwikkelen. Vanuit zo’n fonds komt de ondersteuning voor het Prinses Christina Concours. De MBT-prijs is een jaarlijks terugkerende prijs tijdens het Prinses Christina Klassiek Concours. Dit jaar komt daar een uitbreiding bij. Voor het eerst zullen we een prijs uitreiken tijdens het Prinses Christina Compositie Concours. Daarnaast ondersteunt de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst talloze andere muzikale doelen. Omdat onze focus ook op vocale muziek ligt ondersteunen wij bijvoorbeeld het Vocalisten Concours en losse projecten als het Kamermuziekfestival op Schiermonnikoog. Het Prinses Christina Concours zit in een speciale hoek wat mij betreft en doet belangrijk werk. De kinderen die het geluk hebben dat ze in een situatie opgroeien met muziek kan het Prinses Christina Concours verder helpen. Door ze te stimuleren en door aan andere(n) (kinderen) te laten zien hoe mooi muziek is, zodat zij op hun beurt net zo enthousiast worden. Het mooie van de concoursen en activiteiten van het Prinses Christina Concours is de laagdrempeligheid. Ook als je nog niet zo goed bent kun je meedoen. Het gaat niet alleen om een select groepje. Dit is een belangrijke reden voor de MBT om het Prinses Christina Concours te steunen. Helemaal nu alle subsidies vanuit gemeenten en provincies is weggevallen is dit extra belangrijk.’  

‘Petje af ook wat er gedaan is tijdens de coronacrisis. Het was voor iedereen ingewikkeld, maar ook voor het concours’. De alternatieve (video)prijsuitreikingen van de concoursen met Francis (van Broekhuizen, sopraan) en Alexander (Buskermolen, directeur Prinses Christina Concours) zijn Leo bijgebleven. ‘Het zag er tof uit en was goed opgelost. Bijna nog leuker dan de gewone prijsuitreiking, omdat het iets heel vrolijks had. Bovendien kun je met online componenten een groot publiek bereiken dat misschien anders niet zo snel aanwezig zou zijn. De nazorg voor deelnemers is daarnaast goed, een belangrijk aspect! Voor de verbreding van het Prinses Christina Concours is het heel fijn dat er niet alleen een focus ligt op klassieke muziek, maar dat ook jazzmuziek een kans krijgt’.