Wie maakt het mogelijk? Deze keer: het Amsterdams Fonds voor de Kunst

In de serie “Wie maakt het mogelijk…?” spreken we de mensen achter de fondsen, bedrijven en instellingen die ons ondersteunen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een podium te geven en hen in aanraking te brengen met muziek. Waar houden zij zich mee bezig, wat zijn hun drijfveren en waarom steunen zij het Prinses Christina Concours? Deze week vertelt Hein Peeters (Communicatie & Marketing) van het Amsterdams Fonds voor de Kunst over hun steun aan het Prinses Christina Jazz Concours.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst is het fonds van en voor de culturele wereldstad Amsterdam. Vanuit onze missie ‘Fantastische kunst voor alle Amsterdammers’, dragen we bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Daarom ondersteunen we alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk. We zijn er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd. Het AFK is er voor gevestigde organisaties, maar ook voor de rafelranden en de pioniers. Het AFK richt zich met zijn activiteiten op drie groepen: kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de culturele sector als geheel. Door kennis voor en over de sector te delen dragen we bij aan een krachtig, toekomstbestendig kunstenveld.

Het Jazz Concours dat tweejaarlijks door het Prinses Christina Concours georganiseerd wordt is voor het AFK een reden om de stichting bij de organisatie ervan te ondersteunen. We zien het concours als een belangrijke opstap in de carrière van een aantal jonge jazzmusici dat hiermee een impuls aan de jazzwereld in het algemeen geeft. Het concours is een mooi moment voor de jongere generatie jazzspelers om voor een publiek te spelen en elkaar te ontmoeten. Deelname aan het concours is voor de deelnemers bijzonder en is voor hen waardevol, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Dat er niet alleen wordt ingezet op het geven van een podium, maar juist ook op het bevorderen van ontmoetingen en mogelijk (muzikale) vriendschappen vindt het AFK belangrijk.

Het is voor ons interessant om te zien op welk vlak het Concours zich nog verder gaat ontwikkelen. Zowel in het repertoire als onder de deelnemers en samenwerkingspartners, zoals de beoogde samenwerking met Rob Broek op het gebied van Wereldmuziek. Er gebeuren in de jazzdiscipline ontzettend veel spannende dingen, waarin het Concours een waardevolle invulling kan geven. De naam van het Prinses Christina Concours staat voor kwaliteit, vakmanschap en internationale erkenning. De combinatie van al deze factoren maakt het Jazz Concours een project dat wij als Amsterdams Fonds voor de Kunst graag ondersteunen.