Wie maakt het mogelijk? Deze keer: BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Foto: Eva van der Sterren, oud-prijswinnaar Jazz Concours 2021

In de serie “Wie maakt het mogelijk…?” spreken we de mensen achter de fondsen, bedrijven en instellingen die ons ondersteunen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een podium te geven en hen in aanraking te brengen met muziek. Waar houden zij zich mee bezig, wat zijn hun drijfveren en waarom steunen zij het Prinses Christina Concours? Deze keer aan het woord: Anoeska van Leeuwen, directeur Marketing & Communicatie bij BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, hoofdsponsor van het Prinses Christina Concours.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit vier kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van bijna 375.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD het ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit tien kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.

 

‘Als BPD geloven we al decennialang in de kracht en het belang van cultuur. In 1988 hebben we daarom BPD Cultuurfonds opgericht, een uniek fonds dat kunst- en cultuurprojecten ondersteunt die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte. Sinds 2022 is BPD hoofdsponsor van het Prinses Christina Concours. Daar zijn we erg blij mee! We vinden het belangrijk dat kinderen op diverse manieren toegang krijgen tot verschillende vormen van cultuur en daarmee aan hun muzikale vaardigheden bouwen. Klassieke muziek en jazzmuziek zijn hier mooie voorbeelden van. Daarom zijn we het partnerschap aangegaan. De verbindende kracht van muziek en het stimuleren van de ontwikkeling van muziek bij jongeren, ondersteunen we van harte’. 

Anoeska, directeur Marketing & Communicatie van BPD, was afgelopen april zelf aanwezig bij de Nationale Finale van het Klassiek Concours in Amare, Den Haag: ‘Ik ben onder de indruk geraakt van de professionele wijze waarop het Prinses Christina Concours deze finale heeft georganiseerd. Maar nog meer was ik onder de indruk van de muzikale talenten van de finalisten en het plezier dat ze uitstraalden bij het maken van hun muziek. Prachtig! Als BPD vinden wij het werk van het Prinses Christina Concours zeer belangwekkend. De organisatie brengt kinderen al jong en spelenderwijs in aanraking met klassieke muziek en jazzmuziek. Bijvoorbeeld bij De Muziekwedstrijd voor jonge kinderen en daarna tijdens de concoursen voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar. Bij het PCC laten ze zien hoe ‘cool’ deze muziekvormen en de bijbehorende instrumenten zijn. En tegelijkertijd bieden ze kinderen en jongeren dat unieke podium en laten ze hen ervaring opdoen die van pas komt in hun latere leven.’