We tekenden het MuziekOpleidersAkkoord mee

Op woensdag 7 oktober hebben we het MuziekopleidersAkkoord mee getekend. Met dit akkoord spreken conservatoria, pabo’s en muziekorganisaties in Nederland een landelijke samenwerking voor twaalf jaar af. Met dit akkoord werkt Méér Muziek in de Klas, samen met tal van organisaties, toe naar duurzaam en kwalitatief goed muziekonderwijs in de lerarenopleidingen, waardoor leerkrachten en vakleerkrachten van de toekomst goed toegerust en gemotiveerd zijn om muziekonderwijs aan te bieden in het primair onderwijs. De ondertekening vond plaats in TivoliVredenburg.

Onze finalist Matthijs van Delft nam er deel aan een rondetafel gesprek en vertelde over de kracht van de Classic Express, onze rijdende concertzaal. Ook vertelde hij over de rol die muziek speelde in zijn basisschooltijd.

Het MuziekopleidersAkkoord komt voort uit de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s die in 2017 werd opengesteld, waaraan alle pabo’s deelnemen. Belangrijk onderdeel van de regeling is dat pabo’s een samenwerking met een conservatorium en een basisschool aangingen. Met het ondertekenen van het MuziekopleidersAkkoord ligt deze samenwerking op landelijke niveau voor nog eens twaalf jaar vast, voor optimale kennisontwikkeling en verduurzaming van alle initiatieven op het gebied van muziekonderwijs.

Voor alle ondertekenaars zie meermuziekindeklas.nl/muziekopleidersakkoord.