Informatie Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours

De Stichting Vrienden verleent steun aan de stichting Prinses Christina Concours, die ten doel heeft het bevorderen van de beoefening  van klassieke muziek door jongeren in Nederland. Klik hier om vriend van het Prinses Christina Concours te worden.

Algemene gegevens 

De Stichting Vrienden heeft als postadres Nassauplein 29, 2585 EC Den Haag. De statutaire naam is: ‘Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours.

RSIN of fiscaal nummer: 805786946
KVK: 41156761

Jaarverslag en financiële verantwoording 

Lees via deze knop het jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden, inclusief jaarrekening

Jaarrekening 2018 .pdf

Lees via deze knop de getekende samenstellingsverklaring

Getekende Samenstellingsverklaring Stichting Vrienden 2018 .pdf

Contactgegevens
Nassauplein 29
2585 EC Den Haag
info@christinaconcours.nl / vrienden@christinaconcours.nl
085-1050050

Bankgegevens Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours
KVK 41156761
IBAN: NL36 RABO 0323 1314 33
RSIN: 805786946

Statutaire doelstelling van organisatie

1. Het verlenen van financiële steun aan de te Den Haag gevestigde Stichting Prinses Christina Concours die ten doel heeft het bevorderen van de beoefening van klassieke muziek door jongeren in Nederland.
2. Het verwerven en beheren van geldmiddelen, welke worden verkregen door middel van bijdragen en donaties van personen en instellingen die de doelstellingen van de Stichting Prinses Christina Concours willen ondersteunen.
3. Het doen van aanbevelingen en het geven van adviezen aan het bestuur van Stichting Prinses Christina Concours over externe promotie en relatieontwikkeling, ter versterking van de financiële positie van de genoemde stichting.

Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan: De stichting werft bij diverse evenementen van de Stichting  Prinses Christina Concours donateurs (Vrienden) die zich verbinden tot het doen van  jaarlijkse of eenmalige financiële bijdragen. De stichting beheert het aldus gevormde vermogen door het op veilige wijze rentedragend te beleggen. Het vermogen komt uitsluitend ten goede van de Stichting Prinses Christina Concours zowel voor wat betreft haar jaarlijkse exploitatie als voor wat betreft de nakoming van langlopende verplichtingen.

Bestuurssamenstelling per 2014

Voorzitter: De heer A. van Ginkel
Secretaris: Mevrouw M.Y. Klinkenberg
Penningmeester: De heer V.T.H.C. van Koolwijk
Leden: mevrouw J.C.M. Bink en mevrouw D.M. van Stuijvenberg

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden genieten geen enkele vorm van beloning. Reis- en verblijfkosten worden vergoed.
De stichting heeft geen personen in dienst.