Roland Kieft treedt toe tot bestuur Prinses Christina Concours

Foto: Roland Kieft

Op 1 januari jl. is Roland Kieft toegetreden tot het bestuur van het Prinses Christina Concours. Hij volgt daarmee Sven Arne Tepl op als bestuurslid. Zowel het bestuur als de directie zijn Tepl zeer dankbaar voor zijn waardevolle inbreng en prettige manier van samenwerken. Zijn analytische blik en brede kennis van het artistieke veld hebben de maatschappelijke relevantie van de organisatie de afgelopen jaren verduurzaamd en versterkt. Het bestuur wenst Tepl veel succes met zijn werkzaamheden voor onder andere het Residentie Orkest en het Conservatorium van Amsterdam.

Met de komst van Roland Kieft kan het Prinses Christina Concours rekenen op een schat aan bestuurlijke ervaring in de podiumkunsten, de media en op het gebied van muzikale talentontwikkeling. Het bestuur kijkt ernaar uit om de handen ineen te slaan en de organisatie verder te verduurzamen, en daarnaast een inspirerende en blijvende bijdrage aan muziekeducatie en -talentontwikkeling te leveren.

Roland Kieft over zijn toetreding tot het bestuur:

Met plezier treed ik toe tot het bestuur van het Prinses Christina Concours. Klassieke muziek gedijt uitsluitend bij ontwikkeling. Nieuwe generaties musici die er hun eigen betekenis aan geven zorgen daarvoor. Ik hoop dat ik in mijn rol als bestuurder jonge musici daarbij kan stimuleren.”