Pan Fonds laat speciaal onderwijs genieten van klassieke muziek

Op donderdag 13 en vrijdag 14 februari staat onze Classic Express in Dordrecht. En in de week erna, op maandag 17 en dinsdag 18 februari is onze rijdende concertzaal in Rotterdam te vinden. In beide steden geven prijswinnaars van het Prinses Christina Concours concerten voor kinderen van scholen in het speciaal onderwijs. De concerten worden mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Pan Fonds.

Kiem Onderwijs met Zorg en Visio Rotterdam
In Dordrecht geven we concerten voor leerlingen van Kiem, Onderwijs met zorg. Dat is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke en / of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Speciaal voor deze kinderen heeft de school een passend onderwijsaanbod, zodat de kinderen die er naar school gaan zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De musici die de concerten geven in Dordrecht zijn Christiaan van de Weij (alt-saxofoon), Mischa van Tijn (piano) en Martine Velthuis (viool). In Rotterdam zijn Benjamin de Boer (contrabas), Diana Pivak (piano) en Johan Wiersma (accordeon) de spelende musici. Zij treden op voor leerlingen van Visio Rotterdam, een school voor leerlingen met een visuele beperking.

Steun van het Pan Fonds
De concerten worden mogelijk gemaakt door het Pan Fonds Prinses Christina Concours, een particulier fonds op naam. Het fonds wil kinderen en jongeren met een beperking laten kennismaken met klassieke muziek en wil stimuleren om zelf een instrument te gaan bespelen. De Classic Express bezoekt jaarlijks vele scholen in Nederland. Dankzij het Pan Fonds kan de rijdende concertzaal ook scholen in het speciaal onderwijs een bezoek brengen. In totaal geven we 16 concerten voor telkens ongeveer 35 kinderen.

Zowel de leerlingen van Kiem Onderwijs met Zorg als van Visio Rotterdam gaan een muzikale reis tegemoet in onze Classic Express. De sfeer in de Classic Express is die van een andere wereld. Tijdens de laagdrempelige concerten van ongeveer drie kwartier hoeven ze niet alleen te luisteren: ze kunnen ook vragen stellen aan de optredende musici en ze mogen zelf ook muziek maken.

Meer informatie?
Het Pan Fonds Prinses Christina Concours is een particulier fonds op naam en ondergebracht bij de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. Het fonds ondersteunt initiatieven die een brug slaan tussen gehandicapte kinderen en jongeren en muziek, in het bijzonder de Classic Express van het Prinses Christina Concours.

Wil je meer weten over de Classic Express? Klik hier
Wil je investeren in de muzikale talentontwikkeling van kinderen en jongeren? Klik hier

[Fotoverantwoording: MajankaFotografie / eigen beeldmateriaal PCC]