Ook komende vier jaar steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie

De afgelopen vier jaar werd het Prinses Christina Concours structureel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) via de regeling Talent & Festivals. Deze week maakte het fonds bekend dat we ook de komende vier jaar kunnen rekenen op hun financiële steun. Met hun bijdrage ligt er een stevige basis waarmee we kunnen blijven investeren in de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

We zijn enorm dankbaar voor het vertrouwen dat de commissie en het fonds hiermee uitspreken. In hun advies bevestigen ze dat het Prinses Christina Concours belangrijk is voor het culturele landschap en moedigen ze onze hernieuwde koers en vernieuwingen van de afgelopen jaren aan.

Met hun steun kunnen we ons blijven inzetten voor de muzikale en persoonlijke groei van zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Nederland. We blijven alle concoursen verder ontwikkelen om deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken en kinderen online en offline te inspireren actief met muziek aan de slag te gaan.

Voor jongeren die al hebben gekozen voor het podium bieden we een innovatief platform aan via de nieuw opgerichte PCC Academy om hen voor te bereiden op een duurzaam succesvolle carrière als uitvoerend artiest. De Classic Express blijft ons rijdend visitekaartje voor kinderen uit het (speciaal) basisonderwijs. En ook hier zullen we de komende jaren nieuwe concepten op ontwikkelen: van mobiel wijktheater tot interactieve projecten om onze visie uit te dragen.

De commissie zegt over onze artistieke-inhoudelijke kwaliteit:

“De commissie vindt de app voor De Muziekwedstrijd een laagdrempelige vorm om talent al vroeg op te sporen. Ze is daarbij enthousiast over de inzet van social media en influencers om nieuwe aanwas te werven. De commissie waardeert het daarnaast dat PCC de Classic Express inzet om de jonge prijswinnaars speelbeurten te geven en hen het speelplezier op leeftijdgenoten over te laten brengen.”

“De commissie prijst de wijze waarop en de mate waarin deelnemers doorstromen. Het grote netwerk van relevante partners maakt dit mogelijk. De commissie heeft er vertrouwen in dat met de Academy meer mogelijkheden ontstaan voor nog meer doorstroom van talenten.”

… en over de bedrijfsvoering en het ondernemerschap:

“De commissie heeft waardering voor het lerend vermogen van PCC. Ze laat in de aanvraag zien geleerd te hebben van haar ervaringen in het verleden en deze input te gebruiken om de organisatie opnieuw in te richten. Met de komst van de nieuwe directeur lijkt de administratieve organisatie een doorontwikkeling te hebben gemaakt. PCC hanteert volgens de commissie een begroting die past bij de beoogde groei.”

“De commissie vindt dat PCC een doordachte strategie heeft voor het verwerven van inkomsten. Ze heeft er vertrouwen in dat de inzet van een fondsenwerver en het binden van nieuwe investeerders nieuwe mogelijkheden scheppen voor het genereren van inkomsten uit andere bronnen.”

Tot slot over de pluriformiteit van het PCC:

“De commissie vindt het bijzonder dat PCC met vier concoursen aanbod heeft voor verschillende niveaus en muziekstijlen. Daarnaast organiseert ze verspreid door het land voorrondes en vindt één competitie digitaal plaats, waarmee PCC aantoonbaar een laagdrempelige deelname stimuleert. Ook vindt de commissie de aandacht voor jonge componisten binnen klassieke en jazzmuziek zeer onderscheidend. De commissie erkent hiermee de zeer onderscheidende bijdrage van PCC aan de infrastructuur voor talentontwikkeling.”