Activiteitenverslag 2019

In het activiteitenverslag 2019 kijken we terug op vorig jaar. Het activiteitenverslag ziet er anders uit dan andere jaren. We fristen de vormgeving op en zijn (nog) transparanter over wat we doen en op welke manier we ons geld hebben besteed. 

De verdrietigste gebeurtenis uit 2019? We verloren in augustus onze grootste ambassadeur en naamgeefster, Prinses Christina. Toen zij 30 jaar geleden haar naam verbond aan wat toen nog het Edith Stein Concours heette, gaf ze daarmee onze organisatie vleugels. Door haar enthousiasme, bevlogenheid, liefde voor de muziek en open houding, van musicus tot musicus, tegenover alle deelnemers en uiteindelijke prijswinnaars, zijn we uitgegroeid tot een organisatie van betekenis.

In 2019 veranderde er een hoop bij het Prinses Christina Concours, maar tegelijkertijd zijn we blijven doen waar we goed in zijn en waar we energie van krijgen: we blijven hét voorportaal voor professionele klassiek muziek en jazz en hét platform voor talentontwikkeling bij jongeren.

De komende jaren blijven we daar met groot enthousiasme aan werken. Namens het team en het bestuur van het Prinses Christina Concours danken we iedereen – van vrijwilliger tot trouwe vriend en van samenwerkingspartner tot begunstiger – voor het in ons gestelde vertrouwen!