Meerjarige subsidieaanvraag Fonds voor Cultuurparticipatie niet gehonoreerd

Het Prinses Christina Concours is verbijsterd dat haar meerjarige subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, ondanks een positief advies van de commissie, niet gehonoreerd is. Daarmee komt onze belangrijke rol in de keten van talentontwikkeling op losse schroeven te staan. Muzikale talentontwikkeling op het gebied van klassieke muziek, jazz en compositie voor kinderen en jongeren van 4 tot 24 jaar wordt hiermee in één klap om zeep geholpen. Voor onze projecten, waar we de afgelopen jaren zo zorgvuldig aan gebouwd hebben, betekent dit dat we op korte termijn pijnlijke beslissingen moeten nemen.

Naast het Prinses Christina Concours zijn ook vrijwel alle andere lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van talentontwikkeling binnen de klassieke muziek niet gehonoreerd. Afgezien van de schijnbare vooringenomenheid over dit genre, heeft deze beslissing enorme gevolgen voor de toekomst van Nederlandse conservatoria en orkesten. Sterker nog: deze uitkomst raakt ieder kind dat groot droomt over een leven vol klassieke muziek of jazz en zich daar verder in wil bekwamen.

Niettemin zet het Prinses Christina Concours alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat we op korte termijn de continuïteit van onze projecten én onze organisatie kunnen waarborgen. Steun in woorden, maar ook financieel, is van harte welkom. Neem contact met ons op via info@christinaconcours.nl.