Klassiek concours

Begunstigers

Het PCC wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vele andere fondsen, bedrijven en organisaties steunen ons ook. Hier komen alle begunstigers per concours los opgesomd. De grootste sponsors vermelden we met logo, anderen in tekst.