Klassiek concours

Begunstigers

Het PCC wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vele andere fondsen, bedrijven en organisaties steunen ons ook.