Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours

Algemene gegevens
Adres: Nassauplein 29, 2585 EC Den Haag
Statutaire Naam: Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours
RSIN of fiscaal nummer: 805786946
KvK: 41156761

Jaarverslag en financiële verantwoording
Het Jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden, inclusief jaarrekening, kunt u hier lezen.
De getekende samenstellingsverklaring vindt u hier.

Contactgegevens
Telefoon: 085-1050050
Website: www.christinaconcours.nl/vrienden
Algemeen mailadres: vrienden@christinaconcours.nl

Statutaire doelstelling van organisatie
1. Het verlenen van financiële steun aan de te Den Haag gevestigde Stichting Prinses Christina Concours die ten doel heeft het bevorderen van de beoefening van klassieke muziek door jongeren in Nederland.
2. Het verwerven en beheren van geldmiddelen, welke worden verkregen door middel van bijdragen en donaties van personen en instellingen die de doelstellingen van de Stichting Prinses Christina Concours willen ondersteunen.
3. Het doen van aanbevelingen en het geven van adviezen aan het bestuur van Stichting Prinses Christina Concours over externe promotie en relatieontwikkeling, ter versterking van de financiële positie van de genoemde stichting.

Beleidsplan
Hoofdlijnen beleidsplan: De stichting werft bij diverse evenementen van de Stichting  Prinses Christina Concours donateurs (Vrienden) die zich verbinden tot het doen van  jaarlijkse of eenmalige financiële bijdragen. De stichting beheert het aldus gevormde vermogen door het op veilige wijze rentedragend te beleggen. Het vermogen komt uitsluitend ten goede van Stichting Prinses Christina Concours zowel voor wat betreft haar jaarlijkse exploitatie als voor wat betreft de nakoming van langlopende verplichtingen.

Bestuurssamenstelling ultimo 2014
Voorzitter: De heer A. van Ginkel
Secretaris: Mevrouw M.Y. Klinkenberg
Penningmeester: De heer V.T.H.C. van Koolwijk
Leden: mevrouw J.C.M. Bink en mevrouw D.M. van Stuijvenberg

Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden genieten geen enkele vorm van beloning. Reis- en verblijfkosten worden vergoed.
De stichting heeft geen personen in dienst.

 

Agenda

Dinsdag 3 september 2019, Nieuwe Kerk, Den Haag

12.30 uur

Zondag 8 september 2019, Heerlijkheid Berkenrode, Heemstede

15.00

Woensdag 11 september 2019, Gotische Zaal, Raad van State, Den Haag

12.45 uur

Lees meer

Onze hoofdbegunstigers:

ARCADIS-logo-220ARCADIS-logo-220logo_fco
logo kpmg meijburg

Klik hier voor een overzicht van alle begunstigers.